logotyp

Školní rok 2021/2022 (2)

Ochránci pralesa

Ochránci pralesa- dne 6.12. proběhla další hodina globálního vzdělávání z nabídky Fair trade, při které se žáci 7. ročníku seznámili s podmínkami pěstování kakaa v Sierra Leone
- viděli naučný film, ve kterém byl průvodcem chlapec ze Sierra Leone a ten vysvětlil, proč ubývá deštných lesů, představil svou rodinu, ukázal, jak žijí a pracují na farmě a vysvětlil, jak jim pomáhá Fair trade a jak využívají fairtradový příplatek
- pak žáci pracovali s kartičkami pojmů, ke kterým přiřazovali jejich definice
- pomocí metody INSERT posuzovali 5 způsobů ochrany ŽP a klimatu
- v závěru měli napsat o této hodině, filmu alespoň 5 vět

Ve stínu kakaovníku

Ve stínu kakaovníku- v 8.A proběhla 4. ledna další hodina globálního vzdělávání z nabídky Fair trade pod názvem Ve stínu kakaovníku
- po shlédnutí stjnojmenného dokumentárního filmu žáci odpovídali na 4 otázky, které se vztahovaly k tomu filmu

Soutěž ve sběru mobilů

Soutěž ve sběru mobilů- v rámci zapojení do Recyklohraní jsme se zúčastnili soutěže ve sběru mobilů
- byla uspořádána školní soutěž
- celkem bylo odevzdáno 203 mobilů
3 nejlepší sběrači:  3. místo - V. Kollár 18 mobilů, 2. místo - T. Jarešová 27 mobilů, 1. místo - K. Moravcová - 63 mobilů obdrželi diplom, zápisník, bonbony, fairtradovou čokoládu

Ekologická soutěž Ekománie

Ekologická soutěž Ekománie- SŠ rybářská a vodohospodářská v Třeboni již několik let pořádá tuto ekologickou soutěž 
- nejprve probíhá 1. kolo korespondečně
- do 2. kola postupují ti nejlepší pode počtu dosažených bodů a toto kolo probíhá v budově SŠ, má teoretickou a praktickou část
- S. Gruzovský postoupil do 2. celorepublikového kola, ve kterém obsadil 1. místo

Den vody 22. března 2022

Den vody 22. března 2022- žákům v mnoha třídách byl tento den připomínám
- na 1. stupni si o vodě povídali, četli pohádku o vodě, vytvářeli plakát, papírové jezero s žábami, vyplňovali PL a v ten den přišli všichni v modrém tričku nebo mikině
- na 2. stupni v 9.B psali slohové práce o vodě a v 9.A vytvářeli 2 projekty - Voda jako podmínka života, Jak šetřit vodou

XIV. ročník setkání koordinátorů EV Středočeského kraje

Nejprve byl vyplněn dotazník, do kterého byly doplněny různé aktivity z oblasti EVVO, které se uskutečnily na naší škole za poslední 3 školní roky.  Pak porota vyhodnotila všechny dotazníky a proběhlo vyhodnocení kampaně Škola udržitelného rozvoje, při kterém naše škola získala osvědčení ŠUR 1. stupně 

Ukliďme Česko - 2. dubna 2022

Ukliďme Česko   -   2. dubna 2022I přes chladné počasí jsme se zapojili do celorepublikového úklidu, při kterém jsme uklidili oba břehy Labe od mostu na úroveň tenisových kurtů. Úklidu se zúčastnilo celkem 26 lidí, z toho 18 žáků naší školy, 6 pedagogických pracovníků, 1 rodič s dítětem, které ještě nechodí do školy. Nasbírali jsme 12 pytlů odpadu, které byly odvezeny pracovníky Městského úřadu v Týnci n. L.
Žáci dostali  jako odměnu čokoládu s logem fairtrade

Férová snídaně 14. května 2022

Férová snídaně 14. května 2022Několik žáků a pedagogických pracovníků naší školy se zapojilo do Férové snídaně, která tentokrát mohla proběhnout jako piknik na školním hřišti. Po společné snídani různých FT potravin a nápojů probíhaly soutěže pro děti. Ti nejlepší byli odměněni FT čokoládami a dostali diplom.

Celoroční soutěž Recyklohraní

Celoroční soutěž Recyklohraní Naše škola se zapojila do této celoroční soutěže, kterou na tento školní rok zorganizovali pracovníci Recyklohraní. Sbírali jsme baterie, tonery, mobily a drobný elektroodpad, průběžně jsme plnili stanovené úkoly a v různých třídách a v kroužku Př proběhla řada hodin z Ekoabecedy. Po celoročním snažení byly 15. května vyhlášeny výsledky. Ve Středočeském kraji se naše škola umístila na 1. místě a v celé republice na 4. místě.
Diplom za 1. místo a finanční dar byl předán zástupcům naší školy na exkurzi v Podolské vodárně.

NOVINKY

Organizace školního roku 2023/2024

Kliknutím se zobrazí soubor ve formátu pdf.

Školní družina

obrázek
Souhrnné informace ze školní družiny pro rok 2023/2024

SPORTOVNÍ HALA

obrázek
Ve sportovní hale a na multifunkčním hřišti je možné provozovat tyto sporty: tenis, fotbal, florbal, házená, volejbal, basketbal, badminton a příbuzné sporty.
Základní škola Týnec nad Labem
Komenského nám. 85
281 26
Týnec nad Labem
Ředitelna: zstynecnl@volny.cz
Jídelna: sjtnl@volny.cz
Ředitelna: 604 373 195
Ekonomka: 734 892 062
Jídelna: 739 035 190
Družina: 739 030 275
Budova 2. st. horní patro: 739 034 178
Budova 2. st. prostřední patro: 739 054 934
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Používání cookies
Základní škola Týnec nad Labem

Created by © 2013 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy