logotyp

Školní rok 2016/2017

Beseda o energii - zdroje surovin

Beseda o energii  - zdroje surovin

- dne 14. 2. proběhla na naší škole beseda pro žáky 9. tříd na téma Energie –budoucnost lidstva
- žáci byli informováni o globálním pohledu na energetiku v současném světě, nutnost uvědomění si hodnoty energie a důležitosti jejího dostatku a byly jim představeny všechny typy zdrojů energetického mixu pomocí grafů, fotografií, videí a pokusů
- beseda byla zaštiťována Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Skupinou ČEZ

Suroviny ( jejich vznik, výskyt, těžba, zpracování a šetření)

- zaměření školního roku 2016/2017 z hlediska ekologie
- žáci zpracovávali různé projekty, psali slohové práce o surovinách, jejich využití

Dravci

- přednášející měl připraven zajímavý a zábavný výklad o životě dravců a sov s názornými ukázkami
- žáci se aktivně zapojovali do programu, odpovídali na různé otázky o dravcích a sovách a ve druhé části sledovali letecké schopnosti dravců a imitaci lovu

Den bez aut - projektový den pro žáky 1. stupně

- žáci spolupracovali v týmech a za splnění úkolů jim byly připisovány body do záznamové karty
- celkem na 8 stanovištích žáci 8. tříd zadávali různé úkoly a otázky, např. vybavení kola, chování cyklistů na silnici, chování chodců, poskytnutí 1. pomoci po pádu z kola, vozidla záchranné služby, jízda zručnosti a otázky o Dnu bez aut
- třídní učitelky 1. stupně ve svých třídách provedly vyhodnocení této akce, ocenily nejlepší týmy svých tříd a  žáci kreslili plakáty ke Dnu bez aut, psali slohové práce.

Mobilní planetárium

- pracovníci pražského planetária přivezli k nám do školy nafukovací planetárium, ve kterém naši žáci viděli výukové programy -  žáci 1. stupně  Vznik života a žáci 2. stupně Klimatické změny
- h
lavně v programu o klimatických změnách se dověděli řadu souvislostí  - oteplování je způsobeno zvýšeným skleníkovým efektem, protože do ovzduší je uvolňováno větší množství skleníkových plynů – CO2, metan a vodní pára
- byli informováni o tom, z čeho jsou tyto plyny uvolňovány.

Není zvíře jako zvíře - okresní soutěž

- tým ve složení: David Loukota z V. A, Michal Jareš z V. A a Radek Roub ze 4. třídy obsadil 5. místo

- tentokrát mikroskopovali rybí šupiny a poznávali řadu živočichů a rostlin, např. otisk trilobita, paroží jelena.

1. úkol Recyklohraní „Pátrejte s baterkou“

- s žáky obou stupňů  jsme si povídali o bateriích a jejich využití a byli  upozorněni na to, že 1) obsahují některé jedovaté látky - proto se nesmí olizovat, rozebírat nebo vyhazovat do přírody a 2) že obsahují i kovy, které lze opakovaně využít při výrobě nových výrobků
- proto bychom měli baterie odevzdávat na určených místech, odkud jsou odváženy k recyklaci
- žáci dokázali vyjmenovat všechna místa v Týnci nad Labem, kam lze baterie dávat: 1) v naší škole do zeleného boxu, 2) v prodejně Racek do krabice, kterou připravili žáci naší školy - odtud jsou baterie odnášeny k nám do školy, 3) do červeného kontejneru proti hotelu Racek a 4) do černého boxu v prodejně ENAPO.
- na 1. stupni jsme s žáky V. B pracovali s obrysem našeho státu, na který byly postaveny tužkové baterie
- na 2. stupni členové kroužku Př vyluštili pomocí počítače křížovku s tajenkou: Evropský den recyklace baterií
- žáci IX. A kreslili zvětšený obrys našeho státu,  který pak zaplnili tužkovými bateriemi a krajská města vyznačili pomocí monočlánků  a naše město pomocí baterie z mobilu.

Green Life - další přednáška

- dne 2.11. přijeli do naší školy pracovníci projektu Green Life s přednáškou o dalším ekosystému – tropické mokřady, v  úvodu byla vyhodnocena soutěž - projekt z minulého školního roku Prales dětem, děti pralesům
- d
o tohoto projektu se zapojilo celkem 42 škol z celé ČR, do finále postoupily 3 školy: ZŠ Pohořelice, ZŠ Písečná a naše ZŠ Týnec nad Labem
- naše škola vyhrála, dostali jsme diplom za 1. místo a poděkování

 

Výroba papíru, skla a plastů

- žáci 5. ročníku zpracovávali projekty o výrobě těchto materiálů, o postupu výroby a  potřebných surovinách
- z projektů byla přippravena nástěnka EVVO

Zlatá horečka v literatuře

Zlatá horečka v literatuře- žáci 5. ročníku vyhledávali informace o knihách, ve kterých se píše o zlaté horečce, která propukla v USA po objevení zlata
- zjištěné informace zpracovali do projektů, které byly vystaveny na nástěnce EVVO

NOVINKY

Organizace školního roku 2023/2024

Kliknutím se zobrazí soubor ve formátu pdf.

Školní družina

obrázek
Souhrnné informace ze školní družiny pro rok 2023/2024

SPORTOVNÍ HALA

obrázek
Ve sportovní hale a na multifunkčním hřišti je možné provozovat tyto sporty: tenis, fotbal, florbal, házená, volejbal, basketbal, badminton a příbuzné sporty.
Základní škola Týnec nad Labem
Komenského nám. 85
281 26
Týnec nad Labem
Ředitelna: zstynecnl@volny.cz
Jídelna: sjtnl@volny.cz
Ředitelna: 604 373 195
Ekonomka: 734 892 062
Jídelna: 739 035 190
Družina: 739 030 275
Budova 2. st. horní patro: 739 034 178
Budova 2. st. prostřední patro: 739 054 934
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Používání cookies
Základní škola Týnec nad Labem

Created by © 2013 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy