logotyp

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány především ředitelem, výchovným poradcem, školním metodikem prevence a školním speciálním pedagogem ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky.

Naše ŠPP v současné době tvoří:

Ředitel: Mgr. Hynek Radouš (hradous@zstynecnl.cz)

Výchovný poradce: Mgr. Marcela Radoušová (mradousova@zstynecnl.cz)

Metodik prevence: Mgr. Eva Sixtová (esixtova@zstynecnl.cz)

Speciální pedagog: Mgr. Julie Hykšová (jhyksova@zstynecnl.cz) a Mgr. Barbora Jánská (bjanska@zstynecnl.cz)

Školní psycholog: PhDr. Mgr. Zdeněk Čermák (tel.: 732 207 344, e-mail: zcermak@zstynecnl.cz, Konzultační hodiny:pondělí a středa 8 - 16.30 h)

Poradenské služby ve škole jsou poskytovány v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na:

- poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

- sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,

- prevenci školní neúspěšnosti,

-  kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,

-  podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,

- podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,

 - průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,

 - včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,

 - předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,

 - průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,

 - metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,

 - spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,

 - spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Rychlý kontakt

Základní škola Týnec nad Labem

obrázek
Komenského nám. 85
281 26
Týnec nad Labem

TELEFONNÍ ČÍSLA
Ředitelna: 604 373 195
Ekonomka: 734 892 062
Jídelna: 739 035 190
Družina: 739 030 275
Budova 2. st. horní patro: 739 034 178
Budova 2. st. prostřední patro: 739 054 934

E-MAIL:
Ředitelna: zstynecnl@volny.cz
Jídelna: sjtnl@volny.cz

IČO:
70875987

Číslo účtu:
168279455/0300
329192052/0300 (pouze pro platby obědů a svačin)

NOVINKY

Organizace školního roku 2023/2024

Kliknutím se zobrazí soubor ve formátu pdf.

Školní družina

obrázek
Souhrnné informace ze školní družiny pro rok 2023/2024

SPORTOVNÍ HALA

obrázek
Ve sportovní hale a na multifunkčním hřišti je možné provozovat tyto sporty: tenis, fotbal, florbal, házená, volejbal, basketbal, badminton a příbuzné sporty.
Základní škola Týnec nad Labem
Komenského nám. 85
281 26
Týnec nad Labem
Ředitelna: zstynecnl@volny.cz
Jídelna: sjtnl@volny.cz
Ředitelna: 604 373 195
Ekonomka: 734 892 062
Jídelna: 739 035 190
Družina: 739 030 275
Budova 2. st. horní patro: 739 034 178
Budova 2. st. prostřední patro: 739 054 934
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Používání cookies
Základní škola Týnec nad Labem

Created by © 2013 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy