logotyp

Školní rok 2021/2022

Greenlife

Dne 30. 9. a 1. 10. se celá naše škola zúčastnila přednášky Green life. Tato organizace jezdí na naši školu pravidelně a my, kteří se zajímáme o ochranu přírody, se vždy na přednášku těšíme. Byly nám připomenuty nejbohatší ekosystémy – Kongo, Sumatra, Kostarika a Slovensko. Naše přednáška se týkala medvědů, kteří se v poslední době zabydleli na Slovensku. Jak tato zvířata chránit, jak jim zachovat jejich přirozené prostředí? Přednášející nám také připomněl mýty, které o těchto velikánech jsou rozšířeny mezi lidmi. Zajímavý pro nás byl také odlitek stopy medvěda. Přednáška byla zajímavá a už nyní se těšíme na další.

Workshop duševního zdraví

Dne 26. 10. se 8. a 9. ročníky zúčastnily workshopu Duševní zdraví. Na každý ročník byla vyčleněna zhruba hodinová řízená přednáška s prezentací. Přednášející, studentka lékařské fakulty, byla velmi sympatická a vstřícná. Dozvěděli jsme se informace o nemocech, které souvisí s naší psychikou, informace o různých závislostech a jejich vlivu na naše zdraví. Velkou hrozbou pro psychiku člověka je stres, z kterého pochází většina nemocí. Jak se stresem pracovat? Jak provádět duševní hygienu? Způsoby relaxace a uvolnění….Tyto všechny informace jsme si z workshopu odnesli. Akce se nám líbila a zpříjemnila nám výuku.

Úřad práce Kolín

Rodiče, škola, všichni se nám snaží pomáhat, abychom si své budoucí povolání správně vybrali. Pro některé z nás je tento výběr velice těžkým tématem. Pro své utvrzení a další informace 22. 11. třída 9. A s několika žáky z 9. B navštívila speciální oddělení Úřadu práce v Kolíně. Získali jsme zde další informace a někteří z nás se utvrdili ve svém výběru. Ukazuje se, že jednoduchá otázka, čím budu, je ve skutečnosti velmi těžká.

Etiketa a školní řád

V pátek 26. 11. se 4. a 6. ročníky zúčastnily výchovného programu Etiketa a školní řád. Jednalo se o interaktivní pořad, který nám poradil při řešení různých situací, které mohou nastat v šatně, v jídelně, na chodbě, ve třídě…Nastínil nám také, jak si vytvořit pravidla třídy a jak s nimi dál pracovat. Zpětnou vazbu na tento program nám dali žáci 4. B a 4. A.

Terezín

Dne 31.1. byla pro žáky 9. ročníku uspořádána exkurze do Terezína. Celodenní program obsahoval nejen komentovanou prohlídku ghetta, hřbitova s krematoriem a Malé pevnosti, ale také přednášku o dějinách holokaustu a workshop „Školákem v protektorátu“. Celý den v Terezíně byl pak završením dějepisného bloku, ve kterém jsme se věnovali druhé světové válce a dějinám protektorátu.

Beseda v knihovně - Týnec nad Labem

U příležitosti měsíce března, který je vyhlášen za MĚSÍC KNIH, jsme se i my vydali na návštěvu do týnecké knihovny. Pro některé děti byla tato návštěva premiérou. Seznámili jsme se s paní knihovnicí Lucií, která nám poutavě povyprávěla o vzniku knihovny, po kom je knihovna pojmenovaná, naučila děti, jak se v knihovně vyhledávají knihy a několik krásných knih nám připravila k prohlédnutí. Dětem se knihy líbily, a kdyby nás ve škole nečekal oběd

Praha a její pamětihodnosti

Ve středu 23. března se konala exkurze do Prahy, které se zúčastnily třídy 9. A a 9. B. Naším cílem byl především areál Pražského hradu, kterým nás provázel pan učitel Čepek a jako dozor nás ještě doprovázela naše paní asistentka Kuzmová. Po přísné kontrole, zda s sebou nemáme zbraně a nebezpečné předměty, jsme byli vpuštěni do areálu. Prohlédli jsme si katedrálu sv. Víta, Vladislavský sál, Zlatou uličku. Blížilo se poledne, a tak jsme byli svědky střídání hradní stráže, což byl pro všechny zážitek. Naše prohlídka pokračovala Nerudovou ulicí na Malou Stranu, přes Karlův most do Muzea Karlova mostu. Na chvíli jsme se také zastavili na Staroměstském náměstí u orloje. Před odjezdem byl ještě rozchod v Paládiu. Exkurze se mi líbila a byla jsem ráda, že vyšlo tak pěkné počasí.

Dospívání, Muži jsou z Marsu a Ženy z Venuše

V pondělí 21. 3. 2022 se zúčastnily 7. a 9. ročníky řízených besed s Mgr. A. Blažkovou. Tato paní lektorka jezdí na naši školu již pravidelně a její besedy jsou nejen poučné, ale i zábavné.
Sedmáci měli přednášku na téma dospívání a čas proměn. Deváté ročníky se účastnili přednášky Muži jsou z Marsu a Ženy z Venuše Tato přednáška byla zaměřená na téma dospívání a s tím spojenými dalšími věcmi. Povídali jsme si o genderové vyrovnanosti, sexuální orientaci, ale také o sexuálních úchylkách a ochraně při sexu. Zábavnou a nenásilnou cestou jsme si povídali i o tom, kdy začít s pohlavním životem. Vše bylo proloženo i skutečnými příběhy ze života, s kterými se paní lektorka setkala. Za tuto přednášku jsem moc ráda, protože jsem se dověděla i nové věci, bylo to přínosné a poučné. Všechny nás také nakonec velmi pobavila jedna názorná ukázka navlékání mužské ochrany, kterou si vyzkoušel žák 9. A.

Digitální gramotnost

Dne 12. 5. 2021 přijeli na naši školu čtyři lektoři, dvě ženy a dva muži. Připravili si pro 4. a 5. ročníky interaktivní přednášku o digitálních technologiích, sociálních sítích a rizicích, která jsou s tím spojená. Učitelé ve třídách měli funkci pozorovatelů. Sledovali své žáky při práci, jak komunikují, jak umí spolupracovat, jak se k sobě vzájemně chovají… Své poznatky jistě využijí při další práci s třídním kolektivem.

Den Země - sklárny Poděbrady

Dne 22. 4. na naší škole proběhl projektový den - Den Země. Třídní učitelé vymysleli pro své třídy různé aktivity spojené s ochranou životního prostředí. Jelikož tématem tohoto školního roku v EVVO je sklo, obě 8. třídy se vydaly do Poděbrad na exkurzi do zdejších skláren. Sklo je recyklovatelné, třídění této suroviny šetří životní prostředí. A jak se exkurze žákům vydařila? Obě třídy se v průběhu dopoledne ve sklárnách vystřídaly, čekal je stejný program. V zasedací místnosti jsme zhlédli krátký film o historii sklárny a potom už hurá do provozu. Viděli jsme v akci dělníky, kteří pracovali u pecí a foukali sklo, dále také proběhla návštěva dílny brusičů, kterým pod rukama vznikají krásně zdobené věci. Získali jsme informace, kde jsou školy a obory, které připravují budoucí skláře a brusiče. Vzhledem k tomu, že si budeme v příštím školním roce vybírat naše vysněné obory, byly i tyto informace pro nás zajímavé. Prohlédli jsme si i vzorkovou prodejnu, kde vystavují už hotové výrobky určené k prodeji. V provozu takovéto sklárny jsme byli poprvé, vše pro nás bylo nové a celkem i zajímavé.

Policie ČR - Týnec nad Labem

Dne 2. května 2022 děti z 2. A navštívily v rámci školní družiny Policii ČR v Týnci nad Labem, kde o zážitky nebyla nouze. Po prohlídce zázemí obecní policie si děti vyzkoušely policejní alkohol testery, neprůstřelnou vestu, vysílačku a celu předběžného zadržení. Nechyběla ani prohlídka policejního auta. Na závěr si paní policistka děti vyzkoušela ze znalosti dopravních značek. Ukázalo se, že máme ve družině samé šikovné děti. Odměnou jim bylo policejní pexeso a omalovánky. Od Policie ČR si odnášíme především ZÁŽITEK!

Prevence kriminality

Dne 1. 6. 2022 se žáci 9. ročníků zúčastnili besedy s vězeňskou tematikou. Na besedu do naší školy přijel vězeň spolu se speciálním pedagogem a vychovatelem z Věznice Jiřice. V první části besedy jsme si vyslechli, jak vězeňský systém u nás funguje a jak to ve věznicích chodí. Tato část byla spíše teoretická. Druhá část byla pro nás mnohem zajímavější. Začal mluvit vězeň, který se nám představil a odvyprávěl svůj životní příběh. Michal, tak se vězeň jmenoval, začal v 9. třídě kouřit marihuanu. Po nástupu na učiliště se seznámil se ,,špatnými lidmi“ a začal fetovat. Od marihuany přešel k pervitinu a extázi. Také přestal chodit do školy a pro velkou neomluvenou absenci ho vyhodili. Začal tedy pracovat. Vydělané peníze mu ale nestačily, začal krást. Kradl i doma, a tak ho matka vyhodila z domova. Poprvé se dostal do vězení ve 23 letech, kdy byl odsouzen na dva a půl roku. Po propuštění ale za krátkou dobu do toho spadl znovu. Byl odsouzen, tentokrát to bylo na 6 let. Sám říkal, že kdyby mohl vrátit čas, určitě by se zachoval jinak. Bohužel to nejde. Všichni mu držíme palce, že až ho zanedlouho pustí, situaci zvládne a bude žít normální život. Tento příběh většinu z nás zaujal a věřím, že některé i poučil. Po skončení jeho vyprávění jsme mohli Michalovi dávat otázky a zeptat se ho na různé věci z jeho života. Díky našim dotazům jsme se například dozvěděli, jakou mají ve věznici stravu, co je nejhorší pro člověka, který nastoupí do vězení, jak slaví svátky, kde pracuje, jestli ve věznici má přátele a také to, zda se tam dají sehnat drogy……Myslím, že to bylo velmi zajímavé a poučné, vždyť komu se to stane, aby si mohl takto popovídat s někým, kdo je ve výkonu trestu.

Rychlý kontakt

Základní škola Týnec nad Labem

obrázek
Komenského nám. 85
281 26
Týnec nad Labem

TELEFONNÍ ČÍSLA
Ředitelna: 604 373 195
Ekonomka: 734 892 062
Jídelna: 739 035 190
Družina: 739 030 275
Budova 2. st. horní patro: 739 034 178
Budova 2. st. prostřední patro: 739 054 934

E-MAIL:
Ředitelna: zstynecnl@volny.cz
Jídelna: sjtnl@volny.cz

IČO:
70875987

Číslo účtu:
168279455/0300
329192052/0300 (pouze pro platby obědů a svačin)

NOVINKY

Organizace školního roku 2023/2024

Kliknutím se zobrazí soubor ve formátu pdf.

Školní družina

obrázek
Souhrnné informace ze školní družiny pro rok 2023/2024

SPORTOVNÍ HALA

obrázek
Ve sportovní hale a na multifunkčním hřišti je možné provozovat tyto sporty: tenis, fotbal, florbal, házená, volejbal, basketbal, badminton a příbuzné sporty.
Základní škola Týnec nad Labem
Komenského nám. 85
281 26
Týnec nad Labem
Ředitelna: zstynecnl@volny.cz
Jídelna: sjtnl@volny.cz
Ředitelna: 604 373 195
Ekonomka: 734 892 062
Jídelna: 739 035 190
Družina: 739 030 275
Budova 2. st. horní patro: 739 034 178
Budova 2. st. prostřední patro: 739 054 934
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Používání cookies
Základní škola Týnec nad Labem

Created by © 2013 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy