logotyp

5. A

Český jazyk

úkoly na týden od 16. 3. - 20. 3. 2020

učebnice - projít strany 90, 91
písemně do školního sešitu - str. 90, cv. 4; str. 91, cv.6-pouze podbod a

pracovní sešit - str. 11

sloh - učebnice str. 92 - projít ústně

čítanka - přečíst str. 113 - 116

Matematika

učebnice 3. díl - učebnice nebyly ve škole rozdány  Učebnice se Vám pokusím během dneška nechat vložit do schránky. Pokud se mi to nepovede, budu Vás kontaktovat telefonicky a formu předání dohodneme.

projít str. 3 - 5

písemně do školního sešitu:
str. 3 cv. 7, 13
str. 4 cv. 1, 4, 12
str. 5 cv. 1, 9

Geometrie - 2. díl učebnice
projít ústně str. 46, 47

Přírodověda

dokončit zápis z minulé hodiny - Družice - pouze tučně vytištěné informace na str. 28

učebnice 3. díl

přečíst str. 4 - 10

Info

V případě dotazů mě můžete kontaktovat na telefon či školní email: kcapkova@zstynecnl.cz.

Online

Pokud by měl někdo hotové úkoly, zde nabízím možnost procvičovat učivo přes internet:
https://matika.in/cs/
www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
www.matyskova-matematika.cz

Český jazyk

Úkoly na týden od 23. 3. do 27. 3. 2020

učebnice
projít strany 93 - 96
písemně: str. 94/cv. 4; str. 95/cv.2

pracovní sešit
str. 11,12

sloh
učebnice str. 100
cv. 3 - písemně (nezapomeňte členit text na odstavce)

čítanka
přečíst str. 117 - 120

Matematika

projít strany 6, 8, 9
písemně:
str. 6/ cv. 1,  8
str. 8/ cv. 3, 4, 5 - pouze výpočty (ne zápis a odpověď)
str. 9/ cv. 1, 5

geometrie:
2. díl učebnice
str. 54 - projít; cv. 3 písemně (pouze výpočet)

Přírodověda

Zápis:
str. 5
Nadpis Podnebné pásy
stačí nakreslit obrázek s podnebnými pásy
str. 6
vysvětlit pojmy počasí a podnebí; u podnebí zapsat i body a,b,c - pouze tučně vytištěná slova

Přečíst str. 11 - 17 (ne mírný pás)

Pokud byste měli dotazy či připomínky, nerozuměli nějakému cvičení nebo potřebovali dovysvětlit nějaký jev, neváhejte mě kontaktovat.

Vlastivěda kontakt

Případné dotazy k vlastivědě či ukázky vaší domácí práce směřujte na M. Smočkovou, msmockova@zstynecnl.cz. Hlavní kontrola proběhne až po návratu do školy. MS

Dobrovolné odkazy:
Pro volné chvilky doporučuji velmi povedený seriál "Válka a já" https://decko.ceskatelevize.cz/valka-a-ja 
Hodí se k našemu vlastivědnému tématu II. světové války. Válka očima dětí, které ji prožily v různých koutech Evropy a v různých situacích.
Podívejte se alespoň na první díl: Anton, kde je dobře ukázán nástup A. Hitlera k moci.

Český jazyk

úkoly na týden od 30. 3. do 3. 4. 2020

Čítanka
přečíst str. 120 - 123

učebnice
projít strany 97 - 99
písemně:
str. 97/cv. 3
str. 99/cv. 3 (a + b)

pracovní sešit
str. 13, 14

sloh
učebnice str. 119 - projít ústně
pracovní sešit str. 24/ cv. 1 - Poštovní poukázka (písemně)

Matematika

projít strany 10, 12, 13, 14
písemně:
str. 12/ cv. 2, 8, 11
str. 13/ cv. 2, 5, 8
str. 14/ cv. 7 (a,b)

geometrie
projít ústně str. 7, 11

Přírodověda

zápis:
str. 11 - Tropický pás (opsat pouze teorii nad obrázky)
Na email mi pošlete odpovědi na tyto otázky (budu vše hodnotit jako samostatnou práci):
1) Které tři hlavní typy krajiny rozlišujeme v tropickém pásu?
2) Napište dva příklady živočichů a rostlin z tropického deštného lesa.
3) Popište stručně savanu.
4) Jak jsou rostliny a živočichové přizpůsobeni přírodním podmínkám pouští?
5) Popište stručně přírodní podmínky subtropického pásu.
6) Uveďte dva příklady živočichů a rostlin subtropického pásu.

přečíst strany 17 - 22

Důležité info

Zaregistrujte se na:

https://www.skolavpyzamu.cz/6mvgy

To bude naše virtuální třída.

Český jazyk

úkoly na týden od 6. 4. - 10. 4. 2020

Čítanka
přečíst str. 124 - 130

učebnice
str. 101
písemně - cv. 3 (+ 3a)

pracovní sešit
strana 16

Prosím o zasílání výsledků na školu v pyžamu. Děkuji.

Matematika

učebnice str. 15
písemně cv. 3,4,8
str. 17 - projít cvičení 1 - 5
písemně cv. 4

Přírodověda

zápis
str. 18 - Mírný pás - pouze opsat nahoře tři hlavní rostlinná společenství

otázky:

1) Popište stručně jižní polární pás - Antarktidu.
2) Uveďte příklady rostlin, které rostou v severním polárním pásu - Arktidě, a uveďte příklady jejich přizpůsobení.
3) Uveďte příklady živočichů, kteří žijí v Arktidě, a napište, jak odolávají tuhé zimě.
4) Jak se nazývají živočichové, jejichž vápenité schránky vytvářejí celé ostrovy?
5) Která mořská rostlina je důležitým zdrojem kyslíku?


Přečíst str. 23 - 26

Český jazyk

úkoly na týden od 14. 4. do 17. 4. 2020

Čítánka
přečíst str. 131 - 136

učebnice
projít str. 102-104
písemně str. 103/cv.3; 104/cv.6

pracovní sešit
str. 17, str. 18/cv. 1-3

sloh
Velikonoce - napsat text o třech odstavcích (úvod, stať, závěr) - jak jste prožili letošní Velikonoce

Matematika

učebnice
projít str. 17-20
písemně
str. 17/cv.7
str. 18/cv.10
str.19/cv. 3,7
str. 20/cv.1
Dobrovolně (v případě správných výsledku bude ohodnoceno jedničkou) - str.20/cv. 4,7,8 (včetně zápisu a odpovědi)

geometrie
pročíst str. 16 a 22

Přírodověda

zápis
str. 24 - tabulka (nová učebnice str. 25)

Poslat odpovědi na otázky:
1) Jak dělíme semenné rostliny?
2) Jaký je rozdíl mezi stromem a keřem?
3) Jmenujte dvě nekvetoucí rostliny.
4) Jak dělíme obratlovce?
5) Jak se nazývá nejpočetnější skupina bezobratlých živočichů?

přečíst str. 32-36 ( u nové učebnice str. 29-33)

Český jazyk 20.4.-24.4.

Čítanka
přečíst str. 137 - 144

učebnice
projít str. 105-108
písemně:
str. 105/cv.8
str. 106/cv.11 (+11a)
str. 107/cv. 2 (ne 2a)
str. 108/ cv. 4

pracovní sešit
str. 18/cv. 4-6
str. 19/ cv. 1-3

sloh
projít učebnici na str. 111
pracovní sešit - str. 20 -Popis pracovního postupu

Matematika 20.4. - 24.4.

učebnice
projít str. 21,23,24
písemně:
str. 21/cv. 5
str. 23/cv. 4
str. 24/ cv. 4

geometrie
učebnice str. 27 - projít
písemně cv. 2

Přírodověda 20.4. - 24. 4.

Přečíst str. 37 - 41 ( Člověk, jeho životní podmínky a vztahy k prostředí )

Český jazyk 27.4. - 30.4.

Čítanka
přečíst str. 145 - 151

učebnice
projít str. 109, 110, 112
písemně:
str. 110/cv.3
str. 112/cv.2

pracovní sešit
str. 19/ zájmena opakování - cv. 1,2
str. 20/cv. 3,4
str. 21

Matematika 27. 4. - 30. 4.

projít str. 25, 26, 29

písemně:
str. 25/cv. 5, 8
str. 26/cv. 1, 7
str. 29/cv. 4, 8

Přírodověda 27. 4. - 30. 4.

zápis
str. 38 (horní část textu) - u nové učebnice str. 35
Člověk je součástí přírody, ....    jsou tyto podmínky nejvýhodnější.

přečíst str. 42 - 44 (nová učebnice str.39-41)

Český jazyk 4.5. - 7.5. 2020

Čítanka
přečíst str. 152 - 156

učebnice
projít str. 113 - 116
písemně
115/cv.9
116/cv.2

pracovní sešit
str. 22,23

Matematika 4. 5 - 7. 5.

učebnice
projít str. 30 - 33
písemně
str. 30/ cv. 4
str. 31/ cv. 5, 11
str. 32/ cv. 2, 8
str. 33/ cv. 9

Přírodověda 4. 5. - 7. 5.

Otázky:
1) Vyjmenujte tři hlavní úkoly, které plní kostra.
2) Jak mohou být kosti spojeny?
3) Vyjmenujte hlavní části lebky.
4) Vyjmenujte hlavní části hrudníku.
5) Vyjmenujte hlavní části dolní končetiny.
6) Vyjmenujte hlavní části horní končetiny.
7) Kde je uložena kostní dřeň a jaký má význam?

Přečíst str. 45,46 ( u nové učebice str. 42 - 43).

Český jazyk 11. 5. - 15. 5. 2020

Čítanka
přečíst str. 157 - 161

učebnice
projít str. 117, 118, 120
písemně:
str. 117/cv. 4 (číslovky napsat slovy) ne 4a
str. 120/ cv. 3

pracovní sešit
str. 24
str. 25/ cv. 1-3

sloh
Napište vypravování: Jak jsem si představoval(a), že prožiju Čaroškolu.
- nezapomeňte dělit text na odstavce, minimálně tři

Matematika 11. 5. - 15. 5.

učebnice
projít strany 35, 36, 37
písemně:
str. 35/cv.3
str. 36/cv. 5, 8
str. 37/cv.7

geometrie
str. 28
cv.3 písemně

Přírodověda 11. 5. - 15. 5.

Odpovězte na otázky:

1) Co zajišťují svaly?
2) Kam se většina svalů upíná?
3) Které svaly můžeme ovládat svou vůlí?
4) Které svaly nemůžeme ovládat svou vůlí?
5) Odkud získávají svaly energii?
6) Co svalům prospívá?
7) Jaký význam má kůže?

Přečíst strany 47, 48 (Oběhová soustava, Dýchací soustava)

Český jazyk 18. 5. - 22. 5.

Čítanka
přečíst str. 162 - 166

učebnice
projít str. 121, 122
písemně
str. 121/ cv. 5 ( i 5a)
str. 121/ cv. 9

pracovní sešit
str. 25 - dokončit

sloh
učebnice str. 92 - projít
c písemně

Matematika 18. 5. - 22. 5.

učebnice
projít str. 38, 39. 41

písemně
str. 38/ cv. 3
str. 39/ cv. 1, 5
str. 41/ cv. 1, 2

geometrie
projít str. 34
cv. 7 písemně

Přírodověda 18. 5. - 22. 5.

Otázky:

1) Které organismy tvoří oběhové ústrojí?
2) Z kterých hlavních složek se skládá krev?
3) Které životně důležité látky rozvádí krev do celého těla?
4) Který životně důležitý úkol plní dýchací ústrojí?
5) Z kterých částí je tvořeno dýchací ústrojí?
6) Kterou odpadní látku plíce ve vydechovaném vzduchu z těla odvádějí?


Přečíst str. 49, 50 (Trávicí soustava)

Vlastivěda 18. - 22. 5. 2020

Zadání 18. - 22. 5.Zadání 18. - 22. 5.

Vlastivěda

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem žákyním a žákům, kteří se mnou během dálkové výuky spolupracovali na našem společném vlastivědném bádání. Zároveň moc děkuji rodičům za komunikaci a pomoc.

Příští týdny bude vlastivěda pochopitelně pokračovat! Ti, co budou ve škole, ji budou dělat v čase vymezeném dle třídní učitelky. Ti, co zůstávají doma, budou mít zadání na stránkách jako dosud.

Těším se na další spolupráci

Monika Smočková

Český jazyk 25. 5. - 29. 5.

Čítanka
přečíst str. 167 - 171

učebnice
projít str. 123, 124
písemně
str. 123/ cv. 2
str. 124/ cv. 2 - vypsat věty

pracovní sešit
str. 26, 27

sloh
pracovní sešit - str. 33

Matematika 25. 5. - 29. 5.

projít str. 42, 43, 45

písemně
str. 42/ cv. 3, 8
str. 43/ cv. 4, 7
str. 45/ cv. 2, 5

geometrie
projít str. 40

Vlastivěda 25. až 29. 5.

Zadání 25. až 29. 5.Zadání 25. až 29. 5.

Přírodověda 25. 5. - 29. 5.

Otázky:
1) Jmenujte hlavní části trávicího ústrojí.
2) Doplňte, jak probíhá trávení:
v žaludku
v tenkém střevu
v tlustém střevu
3) Odkud přicházejí do tenkého střeva trávicí šťávy?

Přečíst str. 51 (Vylučování, Močová soustava)

Český jazyk 1. 6. - 5. 6.

Čítanka
přečíst str. 172 - 177

učebnice
projít str. 125, 126, 127
písemně:
str. 125/ cv. 3
str. 127/ cv. 2 (a, b, c)

pracovní sešit
str. 28, 29

sloh - Co očekávám od druhého stupně
alespoň tři odstavce

Matematika 1. 6. - 5. 6.

učebnice
projít str. 46, 48, 49

písemně:
str. 46/ cv. 2, 6
str. 49/ cv. 8, 10

geometrie
projít str. 44
písemně cv. 4

Přírodověda 1. 6. - 5. 6.

Otázky:

1) Které tři druhy odpadních látek tělo vytváří a jak se jich zbavuje?
2) Popište stručně, co se děje v ledvinách.
3) Kde se hromadí moč a odkud z těla vychází?

přečíst str. 52, 53 (Rozmnožovací soustava)
nová učebnice str. 48, 49

Vlastivěda 1. až 5. 6.

Zadání 1. až 5. 6.Zadání 1. až 5. 6.

Český jazyk 8. 6. - 12. 6.

Čítanka
přečíst str. 178 - 183

učebnice
projít str. 128 - 131
písemně:
str. 129/ cv. 2 (+2a)
str. 130/ cv. 3
str. 131/ cv. 5(+5a,5b)

pracovní sešit
str. 30, 31

Český jazyk 8. 6. - 12. 6.

Čítanka
přečíst str. 178 - 183

učebnice
projít str. 128 - 131
písemně:
str. 129/ cv. 2 (+2a)
str. 130/ cv. 3
str. 131/ cv. 5(+5a,5b)

pracovní sešit
str. 30, 31

Matematika 8. 6. - 12. 6.

učebnice
projít str. 50 - 52
písemně:
str. 50/ cv. 3, 13
str. 51/ cv. 2, 9
str. 52/ cv. 2, 9

geometrie
projít str. 47
str. 59/ cv. 1, 2, 3 - písemně

Přírodověda 8.6. - 12. 6.

Odovědi na otázky:
1) Které buňky musí splynout, aby v těle matky vznikl zárodek?
2) Jak dlouho trvá vývoj dítěte v těle matky?
3) Která jsou hlavní období lidského života?

přečíst str. 54 (Nervová soustava)
nová učebnice - str. 50

Vlastivěda 8. až 12. 6.

Zadání vlastivěda 8. až 12. 6.Zadání vlastivěda 8. až 12. 6.

Český jazyk 15. 6. - 19. 6.

Čítanka
přečíst str. 184 - 188

učebnice
projít str. 132, 133, 135, 136
písemně
str. 133/ cv. 3(ne a,b,c)
str. 136/ cv. 3(ne a,b,c,d,e)

pracovní sešit
str. 32,34

Matematika 15. 6. - 19. 6.

učebnice
projít str. 53 - 56
písemně
str. 53/ cv. 6, 11
str. 54/cv. 11
str. 56/ cv. 3, 6

geometrie
str. 59/ cv. 4-7 (písemně)

Přírodověda 15. 6. - 19. 6.

Odpovědi na otázky:

1) Vyjmenujte tři hlavní části nervového ústrojí.
2) Pomocí čeho přijímáme informace z okolního světa?
3) Popište hlavní části oka.
4) Popište hlavní části ucha.Vlastivěda 15. až 19. 6.

 

Milé žákyně a žáci, vážení rodiče!

 

Děkuji Vám všem za spolupráci v době distanční výuky.

Přeji všem poklidné a odpočinkové prázdniny!

 

Monika Smočková

V dalším odkazu najdete tabulku pro hru "Riskuj!". Vyberte si 7 otázek, pokud odpovíte správně přičtěte hodnotu otázky, pokud ne, body se odečítají...
Zkuste získat, co nejvíce bodů!

Vaším bodovým ziskem se mi můžete pochlubit na mail :-)

Vlastivěda 15. až 19. 6.

Hra - otázky k opakováníHra - otázky k opakování

Info

Jak jste si jistě všimli, na tento týden (22.6. - 26.6.) jsem vám nezadala žádné úkoly. Vaším domácím úkolem přes prázdniny ale bude dokončit pracovní sešit z čj (str. 35 - 40).
Připomínám, že zítra (23.6.) od 11:20 do 15:30 můžete donést do školy učebnice (9 kusů) a klíče. Dále si s sebou vezměte velkou tašku. Budete si smět odnést své věci. Nezapomeňte čéstné prohlášení.
V pátek v 7:30 si pro vysvědčení můžete přijít všichni. Budu se na vás velmi těšit. Ale i tentokrát nezapomeňte čestné prohlášení.

Rychlý kontakt

Základní škola Týnec nad Labem

obrázek
Komenského nám. 85
281 26
Týnec nad Labem

TELEFONNÍ ČÍSLA
Ředitelna: 604 373 195
Ekonomka: 312 310 734
Jídelna: 739 035 190, 312 310 589
Družina: 739 030 275
Budova 2. st. horní patro: 739 034 178
Budova 2. st. prostřední patro: 739 054 934

E-MAIL:
Ředitelna: zstynecnl@volny.cz
Jídelna: sjtnl@volny.cz

IČO:
70875987

Číslo účtu:
168279455/0300

NOVINKY

Organizace školního roku 2020/2021

Kliknutím se zobrazí soubor ve formátu pdf..

Školní družina

obrázek
Souhrnné informace ze školní družiny pro rok 2020/2021

SPORTOVNÍ HALA

obrázek
Ve sportovní hale a na multifunkčním hřišti je možné provozovat tyto sporty: tenis, fotbal, florbal, házená, volejbal, basketbal a příbuzné sporty.
Základní škola Týnec nad Labem
Komenského nám. 85
281 26
Týnec nad Labem

Ředitelna: zstynecnl@volny.cz
Jídelna: sjtnl@volny.cz
Ředitelna: 604 373 195
Ekonomka: 312 310 734
Jídelna: 739 035 190, 312 310 589
Družina: 739 030 275
Budova 2. st. horní patro: 739 034 178
Budova 2. st. prostřední patro: 739 054 934
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola Týnec nad Labem

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy