Tematická výuka - 8 (37)

o jeden zpět

Na obrázcích jsou žáci 1.A při tematické dni - Lékařský den (zácvik a uchopení písmene L)

Na obrázcích jsou žáci 1.A při tematické dni - Lékařský den (zácvik a uchopení písmene L)


www.zstynecnl.cz